Cufon.replace("h1,h2,h3,h4,h5,h6,h1 a,h2 a,h3 a,h4 a,h5 a,h6 a,.nav li a strongs, #title-button,.big-button ", { hover: true, fontFamily: "ColaborateLight" });

 

شما همینک اینجا هستید: » خدمات ورزشی و اردوئی
فرزنداندن تحت مراقبت موسسه هانیه با اقدامات و برنامه ریزی های مدیریتی در طول سال و بویژه در فصل تابستان بر حسب استعدادهای جسمی و علایق در رشته های ورزشی گروهی از قبیل فوتسال و فوتبال و همچنین رشته های انفرادی از قبیل ژیمناستیک،شنا،تنیس روی میز،آمادگی جسمانی،شطرنج،دوومیدانی و ... ثبت نام و شرکت می نمایند و فرزندان دارای استعداد ورزشی در اغلب اوقات در مسابقات داخلی،خارج از استان و بویژه جشنواره ورزشی-فرهنگی سازمان بهزیستی شرکت می نمایند.
فرزندان موسسه در طول سال تحصیلی در اردوهای دانش آموزی دبستان و دبیرستان و همچنین اردوهای تفریحی و سیاحتی داخل و خارج استان که توسط موسسه تدارک دیده می شود شرکت می نمایند.