Cufon.replace("h1,h2,h3,h4,h5,h6,h1 a,h2 a,h3 a,h4 a,h5 a,h6 a,.nav li a strongs, #title-button,.big-button ", { hover: true, fontFamily: "ColaborateLight" });

 

شما همینک اینجا هستید: » خدمات پزشکی و درمانی
فرزندانی که جهت مراقبت و سرپرستی به موسسه هانیه واگذار می شوند پس از پذیرش تحت معاینات و آزمایشات پزشکی قرار می گیرند و نتایج این آزمایشات در پرونده هر کودک درج می گردد.
معمولا کودکان پذیرش شده به علت وضعیت رشدی نابسامان قبلی که اغلب واکسنهای مورد نیاز را تزریق نکرده اند در هماهنگی با مرکز بهداشت برای آنان کارت واکسن تهیه شده و در برابر بیماریهای احتمالی واکسیناسیون می شوند.
همچنین هر 6 ماه یکبار نسبت به چکاب سلامتی بدن اقدام می شود و نیز با همکاری دندانپزشکان خیر،بهداشت دهان و دندان آنها مورد معاینه قرار می گیرد.در ضمن سنجس بینایی و سنجش شنوایی در مورد هر یک از کودکان اجرا می شود.