Cufon.replace("h1,h2,h3,h4,h5,h6,h1 a,h2 a,h3 a,h4 a,h5 a,h6 a,.nav li a strongs, #title-button,.big-button ", { hover: true, fontFamily: "ColaborateLight" });

 

شما همینک اینجا هستید: » خدمات مراقبتی و رفاهی
موسسه کودکان و نوجوانان هانیه دارای دو واحد نگهداری و مراقبت از کودکان و نوجوانان پسر است.

واحد یک: کودکان در گروه سنی هفت لغایت دوازده سالگی پذیرش می شوند.
واحد دو:نوجوانان سیزده تا هیجده سال پذیرش می گردند.
کلیه خدمات مراقبتی و رفاهی فرزندان بر مبنای آیین نامه ها و دستورالعمل های ارائه شده بر مبنای نیازهای رشدی جسمانی و روانی فرزندان برنامه ریزی شده و با تلاش کارشناسان و مربیان مراکز نسبت به کاهش آسیب ها و ایجاد زمینه های مناسب آموزش رفتاری،فکری،ایجاداعتماد به نفس،مسئولیت پذیری و موارد مورد نیاز اقدام می گردد.و کلیه اقدامات در قالب آموزش های تحصیلی،فراگیری مسائل اعتقادی،تشویق و ترغیب فرزندان در انجام تکالیف مذهبی،تعهد ایمانی و آشنایی با فرهنگ،سنن و مراسم دینی و همچنین برنامه ریزی برای اردو،اوقات فراغت،تفریح،زیارت،بهداشت و درمان،ورزش و فعالیتهای هنری و حرفه ای